S & V Urban Italian

PLT

$5

Crispy prosciutto, arugula, tomato, balsamic & mascarpone